De Feldbissbreuk: altijd in beweging...

De Feldbissbreuk, één van de meest actieve tektonische structuren van Europa!

De Feldbiss is een breuk in de aardkorst die door Duitsland, België en Nederland loopt. Door de verschillende geologische lagen ten oosten en westen van de breuk was er steenkoolmijnbouw mogelijk. De mijnindustrie in Zuid-Limburg is daar een duidelijk voorbeeld van. De Feldbissbreuk vormt in Beekdaelen en Brunssum de grens tussen het noordoostelijke Bekken van de Roode Beek en het zuidwestelijke Plateau van Doenrade. De breuk is actief, dat betekent dat er langs de breuk regelmatig aardbevingen plaatsvinden. De sterkste in de recente geschiedenis was de Aardbeving Alsdorf 2002.

Zichtbaar in het landschap

De Feldbissbreuk heeft grote invloed gehad op de bodem, landgebruik en geologie van Zuid- Limburg. De breuk is ook onlosmakelijk verbonden met het mijnbouwverleden van de regio, en heeft daarmee ook een zekere ‘cultuurhistorische’ zichtbaarheid. Om de Feldbissbreuk voor een breed publiek tastbaar en beleefbaar te maken wordt de komende jaren gewerkt aan het realiseren van indirecte fysieke verwijzingen. Denk aan uitkijkpunten, informatieborden en meer. Op deze webpagina vind je de komende tijd meer informatie over de ontwikkeling van het beleef- en zichtbaar maken van de Feldbissbreuk.

Meet the locals Barry Kerckhoffs

Maak kennis met Barry Kerckhoffs, architect en bedenker van de zichtbare Feldbissbreuk elementen.

Feldbisbreuk bankjes en lichtelementen

Langs de Feldbissbreuk staan meerdere speciale Feldbissbreuk rustbankjes en lichtelementen. Bekijk en download de plattegrond om te zien waar deze elementen zich bevinden.

Meet the locals Hub Kleuters

Maak kennis met Hub Kleuters, agrariër uit Merkelbeek. Hij vertelt over de invloed van de Feldbissbreuk op de omringende inwoners.

Er valt nog zo veel te ontdekken in Beekdaelen: